Met Paardinclusief verbind ik mijn liefde voor paarden en natuur met elkaar. Door paarden op een meer natuurlijke manier te huisvesten wordt er een gezondere omgeving voor het paard gecreëerd. Een omgeving waarin het paard gestimuleerd wordt om natuurlijk gedrag te vertonen. Dit betekent veel lopen, eten, knabbelen en sociaal contact.

Deze manier van huisvesten is niet alleen goed voor het paard, het is ook goed voor de biodiversiteit. Denk aan kruidenrijk grasland met veel verschillende soorten gras, kruiden, bloemen. Denk aan een poel waar insecten en amfibieën kunnen schuilen. Denk aan de vogels die hier op hun beurt weer op af komen.  Maar denk ook eens aan het prachtige uitzicht wat hiermee samen gaat. Een win-win situatie voor paard, mens en natuur.

Ik richt me op pensionhouders, manegehouders en particulieren met paarden aan huis. De grootte van het stuk land is niet van belang. Een natuurlijke huisvesting kan ingericht worden op bijna ieder stuk land.