Een paard heeft een aantal basisbehoeften die gebaseerd zijn op overleven en fysieke- en mentale gezondheid. De basis voor een blij en gezond paard ligt dan ook bij deze behoeften.

Voedsel en water

In de natuur is een paard verreweg het grootste gedeelte van de dag bezig met eten en het zoeken naar eten. Een gemiddeld paard heeft ongeveer 1 – 1,5% van zijn lichaamsgewicht aan ruwvoer (droge stof) nodig. Voor een paard van 500 kg is dat 5 – 7,5 kg droge stof. Dat is ongeveer 6 -9 kg hooi, wanneer je hooi voert wat voor 20% uit water bestaat.

Het maag- dramstelsel van een paard is ingesteld op het verwerken van kleine beetjes voer, verdeeld over de hele dag. De maag van een paard maakt hierom continu maagsap aan. Wanneer een paard lange tijd zonder eten staat, kan dit gevolgen hebben voor zijn gezondheid. Maagsap is erg zuur, dit is nodig om het voedsel voor te verteren, voordat het de darm in gaat. Wanneer het maagsap niet vermengd wordt met ruwvoer kan het zure maagsap de maagwand beschadigen.  Hierom is het belangrijk dat een paard altijd toegang heeft tot ruwvoer.

Hoeveel water een paard nodig heeft is afhankelijk van hoeveel arbeid hij verricht, welk ruwvoer hij krijgt en de weersomstandigheden. Een paard wat veel gras eet (hoog water gehalte), zal minder water nodig hebben dan een paard wat hooi eet. Wanneer een paard arbeid verricht kan de waterbehoefte al snel twee keer hoger zijn, dan een paard wat geen arbeid verricht. Gemiddeld kun je denken aan 50 ml water per kg lichaamsgewicht. Een paard van 500 kg zou dan 25 liter water per dag nodig hebben. Wanneer het paard arbeid verricht of wanneer het bijvoorbeeld erg warm is, zal dit meer zijn.

Vrije beweging

Een paard is gemaakt om te bewegen. In het wild brengt een paard ongeveer zo’n 80% van zijn dag door met “hapje-stapje”. Ze eten een hapje en lopen een stukje. Verder zijn paarden in beweging wanneer ze op zoek zijn naar water, een schuilplaats, wanneer ze spelen, vechten of vluchten. In de natuur leggen paarden op deze manier dagelijks vele kilometers af. Wanneer we kijken naar het aantal uren per dag dat een paard beweegt, komt 80% van de dag neer op ongeveer 19 uur per dag bewegen. Wanneer een paard maar een paar uurtjes per dag buiten komt, is juist het omgekeerde het geval. Het paard staat opeens 80% van de dag stil (soms zelfs langer). Stilstaan zorgt voor een verminderde doorbloeding, wat onder andere hoef- en beenproblemen kan geven. Daarnaast is het voor een paard ook mentaal niet gezond, stalondeugden komen veel voor doordat paarden te lang op stal staan.

Sociaal contact

Een paard is een kuddedier. Paarden in een groep spelen samen, “groomen” elkaar (lekker kriebelen) en ze zijn samen onderweg. Vaak zie je in een kudde vriendschappen ontstaan en je ziet dat sommige paarden elkaar liever ontlopen. Een kudde geeft een paard veiligheid en een paard alleen zal altijd een zekere mate van stress ervaren.  Het liefst staat je paard dus lekker met zijn vrienden buiten, maar ook als een paard op stal staat is het belangrijk dat hij contact kan maken met zijn soortgenoten. Zorg minimaal voor een stal waar paarden elkaar kunnen zien. Op deze manier wordt het kuddegevoel ook op stal behouden.

Uiteraard zijn er meer zaken waar je als paardeneigenaar rekening mee moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de hoefsmid en dierenarts. Maar door te voldoen aan de basisbehoeften van een paard zijn veel fysieke en mentale problemen te voorkomen of op te lossen.