Een belangrijk kenmerk van kruidenrijk grasland is dat de weide uit zowel grassen als kruiden bestaat. Je hoeft dus niet een weide te hebben die alleen maar uit kruiden bestaat, de grassen zijn net zo belangrijk.

Grasland fases

Een weide of grasland kan zich in verschillende fases van ontwikkeling bevinden. Een productiegerichte weide bestaat uit weinig verschillende soorten. Er staat met name raaigras en slechts enkele soorten kruiden. Deze weides zijn bedoeld voor koeien en bevatten veel suikers en eiwitten. Doordat er maar zo weinig verschillende soorten kruiden en grassen in dit type grasland voorkomt heeft het weinig waarde voor de biodiversiteit. Door de zeer hoge voedingswaarde is dit type grasland niet geschikt voor paarden.

Aan de andere kant heb je de schraal-grasland type graslanden. Dit zijn vooral natuurgebieden. Hier komen veel verschillende soorten planten voor en vaak staan er ook zeldzame soorten. Ook dit type grasland is minder geschikt voor paarden. Wel hebben deze graslanden een grote waarde voor de natuur en biodiversiteit.

Tussen deze twee uitersten zitten grasland fases waarin er verschillende soorten grassen in een weide staan, in combinatie met verschillende soorten kruiden. Dit zijn de fases die geschikt zijn voor paardenweides.

Om iets te kunnen zeggen over de fase waarin je weide zich bevindt kun je het aantal soorten grassen en kruiden tellen. Hoe meer verschillende soorten, hoe verder je bent in de ontwikkeling van kruidenrijk grasland.

Soorten grassen

Als je het hebt over verschillende soorten grassen, heb je in een paardenweide het liefst grassen die van nature minder suikers bevatten en die lang en stengelig zijn. Denk aan bijvoorbeeld witbol, veldbeemd of timotee.

Soorten kruiden

Welke kruiden er in je weide groeien is onder andere afhankelijk van de grondsoort. Kruiden die je in een paardenweide kan tegenkomen zijn bijvoorbeeld duizendblad, smalle weegbree, margriet of knoopkruid. Ook klavers kun je in een gezonde paardenweide tegenkomen. Wanneer je goed op weg bent in het ontwikkelen van je kruidenrijke grasland zul je zien dat je meerdere soorten kruiden in je weide hebt staan en dat deze verdeeld over de weide voorkomen.

Ontwikkelen van kruidenrijk grasland

De grassen die meer geschikt zijn voor paarden hebben een armere bodem nodig en een andere bemesting dan een raaigrasweide. Door het goed toepassen van maaien, bemesten, zaaien, weiden en laten rusten van je weide kun je een geschikte kruidenrijke paardenweide creëren die de gezondheid van je paarden bevordert.